Ami Kitai lần đầu ra mắt bố chồng và được ưu ái rất nhiều