Tôi đã về nhà khá là muộn, và bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng trở về nhà. Đúng lúc này có em đồng nghiệp Hinata Marin lại gầ và cho tôi ở nhà của em nó. Ban đầu thì tôi hơi ngại, nhưng sau đó vì em nó mời nhiệt tình quá, đâm ra tôi đã đồng ý. Ban đầu thì em nó vẫn bình thường, và dần dần em nó đã tỏ thái độ khác, gạ gẫm, mời mọc tôi các kiểu. Nhưng vì người vợ ở nhà tôi không giám làm gì hơn. Ngay sau đó Hinata Marin lại tiến đến và mạnh bạo hơn, khiến tôi không thể từ chối và rồi…..