Iroha Natsume dấu chồng đi cặp kè với anh chàng xã hội đen: Iroha Natsume đã cố chồng, nhưng lại không muốn an phận thủ thường mà lại đi cờ bạc các thứ và đã mang một món nợ kha khá về. Nhưng Iroha Natsume đã không thể trả được và người chủ nợ này đã gọi em nó đến và đi đến thỏa thuận cuối cùng. Iroha Natsume bị đụ cho tơi tả sau đó vì cả hai không có điểm chung, những cuộc nện này Iroha Natsume cũng được trừ đi một số tiền kha khá và rồi câu chuyện này sẽ đi đến đâu, mời anh em cùng đón xem!!