Riho Fujimori là em gái gọi đẳng cấp được tôi thuê về chỉ để ăn và đụ mà thôi. Công nhận em nó vừa ngon, vừa làm tình giỏi khiến tôi đã nện em nó tối ngày mà không màng đến công việc luôn. Mọi cảnh chịch nhau đã được quay lại cực rõ cho anh em thưởng thức!