Miru đã trở thành nữ dâm đãng khi uống vài ngụm bia