Hirose Hina là bà chị gái của tôi, nhưng đứa chị này cũng ngang bằng tuổi tôi thôi, vì là cùng cha khác mẹ. Bà chị này thì đến tuổi nứng, đâm ra đã gạ gẫm tôi nện nhau, thường xuyên khoe vũ và khiêu gợi trước mặt tôi. Ngon nghẻ và hấp dẫn như vậy không chơi thì hơi phí, thế là tôi đã cùng bafg chị này nện nhau, luôn cho nó nóng. Câu chuyện đã xảy ra sau đó như thế nào, mời anh em cùng đón xem!!