Nene Yoshitaka phải bán thân để trả nợ cho thằng chồng: Nene Yoshitaka là một người vợ hết lòng vì chồng của mình, đã hy sinh cả bản thân để có thể trừ đi món nợ khổng lồ mà thằng chồng em nó mang lại. Tưởng em nó làm gì hóa ra là ngủ với các chủ nợ để có thể trừ nợ đi nhanh chóng, và Nene Yoshitaka xinh đẹp nên là đám người này cũng chấp nhận. Ngày ngày Nene Yoshitaka bị nện cho tơi tả, đụ cho ngất ngây luôn, mang lịa những cảnh  quay vô cùng hấp dẫn, mời anh em cùng đón xem!!