Tag: Amani Tsubasa

Đắm trìm cơn men tình với nữ trưởng phòng xôi thịt

Anh chàng này đã cùng bà trưởng phòng xôi thịt Amani Tsubasa đi công tác. Không hiểu họ đặt phòng kiểu gì mà bây giờ cả hai phải ở chung phòng với nhau. Ở chung phòng một nam, một nữ thì ai mà chịu được, đâm ra chàng ...