Tsumugi Akari thật sự đã điên cuồng khi không được làm tình: Tsumugi Akari  bị bỏ đói làm tình cũng được một khoảng thời gian khá dài, và em nó đã khao khát được làm tình đến cháy bỏng. Sau khi thử thách xong, em nó đã dành ra 3 ngày liên tiếp để làm tình thỏa thích, điều mà một con nghiện sex hay làm sau đó. Mọi cảnh diễn ra sau đó cực kỳ hấp dẫn, khi Tsumugi Akari là một gái làng chơi cao cấp, em nó sẽ làm cho anh em từ bất ngơ ngày sang bất ngờ khác, cực kỳ hấp dẫn, mời anh em cùng đón xem!!

Tsumugi Akari thật sự đã điên cuồng khi không được làm tình